خبر

دریافت تقدیر نامه از رئیس کمیسیون انرژی مجلس

دریافت تقدیر نامه از رئیس کمیسیون انرژی مجلس

[ پنج شنبه 8 دی 1390 ] [ بازدید: 144 ]

خلاصه خبر:
دریافت تقدیر نامه از رئیس کمیسیون انرژی مجلس جمهوری اسلامی ایران


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در پی انتخاب شرکت پتروسازه از بین حدود ده هزار شرکت جزء یکصد شرکت برتر ایران ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس طی ارسال تقدیر نامه ای از این شرکت تقدیر به عمل آوردند .